Privacy policy

Vragen? 0800-26632 (gratis)
  1. Beheer

De website vlaanderenisoleert.nl staat onder beheer van VLAANDEREN ISOLEERT bvba.

  1. Gegevens van bezoekers

2.1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vlaanderenisoleert.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2.2. VLAANDEREN ISOLEERT zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. VLAANDEREN ISOLEERT kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2.3 Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2.4 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product of dienst waarvan VLAANDEREN ISOLEERT denkt dat het kan bijdragen tot het beter isoleren van uw woning.

  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

VLAANDEREN ISOLEERT kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

3.1. Het verwerken van de bestelling.

3.2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

  1. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. VLAANDEREN ISOLEERT kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door VLAANDEREN ISOLEERT voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

  1. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan VLAANDEREN ISOLEERT zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behalve de partners van VLAANDEREN ISOLEERT die de isolatiewerkzaamheden uitvoeren. Wanneer de wet dat verreist zal VLAANDEREN ISOLEERT echter de gewenste gegevens verstrekken.

  1. Cookies

Zie onze Cookie pagina: http://vlaanderenisoleert.be/cookies/

  1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij VLAANDEREN ISOLEERT, gebruik hiervoor ons contactformulier

  1. Disclaimer

VLAANDEREN ISOLEERT is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.